Werkwijze Excelspecialist

Indien u van onze diensten gebruik wilt maken kan dat op twee manieren:

  1. U neemt contact  met ons op voor het maken van een afspraak.
  2. U mailt  uw vraagstelling, bij voorkeur voorzien van een voorbeeldbestand.
    Vervolgens ontvangt u, op basis van de besproken of gemailde gegevens, een offerte met een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met een vaste projectprijs en levertijd.